Sonntag, 24. August 2008

Dienstag, 29. Juli 2008


Dienstag, 3. Juni 2008

Dienstag, 27. Mai 2008

Köszönet a Burg Kastl Pünkösdi Jubileum segítöinek

Pünkösd elmúlt, s mindnyájan, volt diákok, tanárok és nevelök, vendégek, mindazok akik a Jubileumon részt vettek, hazamentek városaikba, országaikba, hazájukba. A vár kiürült, elcsendesedett. Kastlban, a faluban és a vár falai között minden pont olyannak tünik mint pár nappal Pünkösd elött….

Igen. Szépen, meghatóan szépnek sikerült a Pünkösdi Jubileumi Ünnepségünk, amellyel a Burg Kastl Magyar Gimnázium fennállásának 50. évfordulójára emlékeztünk meg. Az az Ünnepség, amelyet elsö alkalom hogy „mi diákok“ szerveztünk meg „magunknak“, azzal a céllal, hogy végérvényesen búcsút vehessünk volt iskolánktól felidézve évtizedes emlékeinket a vár falai közt, a ‚mi’ osztályaink és szobáink ablakai alatt, az ebédlöben, a szinpadon, ahol annyiszor jártunk, felléptünk és táncoltunk. Ott, azokon a helyeken ahol most, hirtelen, belénk nyilalt az a tudat, hogy talán utolsó alkalommal tesszük ezt meg. Az az Ünnepség, ahol búcsút vettünk Kastltól és hálánkat fejeztük ki nem csak lakosainak, hanem a bajor és a német államnak is, hogy nekünk volt diákoknak föleg az emigráció éveiben, de utána is, házat és hazát, vendégszeretetet nyújtottak 5 évtizeden keresztül.

Sokan, diákok is, volt tanárok és nevelök is, söt olyanok is, akik soha nem is jártak iskolánkba, segítettek önfeláldozóan, hogy felejthetetlenné tegyük ezt az (utolsó?) Ünnepségünket. Nem csak szervezésileg sikerült mindent idöben és a megfelelö módon talpra állítani (étel-ital szervezés több mint 600 személy számára, szinpad, fény és hang megteremtése, programpontok folyékony, surlódásmentes lebonyolítása, az összberendezés felállítása és elpakolása), hanem ezt egy olyan magával ragadó hangulattal és hozzáállással tettük, mintha még mindig egy osztályban, egy internátusban egy fedél alatt lennénk, 5,10,20,50 év után is. Pedig voltak köztünk olyanok is, akik 30-40 év óta nem voltak volt Alma Materükben, nem tudtak a volt iskolatársaikról (és éppen ezért, hogy valamilyen módon ennyi év után megismerhessék volt osztály- vagy szobatársaikat, egy ingükre szúrt button-ra kellett véssék nevüket és évfolyamukat).

Egy rövid mondatban összefoglalva: meghatóan szép volt.

Mint a Pünkösdi Szervezö Bizottság tagjai (Katona Ági, Müller Gyuri és Szilágyi Zoli) szeretnénk Nektek köszönetünket kifelyezni.

Elsö sorban szeretnénk Mindnyájatoknak megköszönni, hogy eljöttetek és testben – lélekben Kastlban együtt ünnepelhettünk, egymásnak örülhettünk, illöen búcsút vehettünk volt iskolánktól és….a jövöre nézve terveket szöhettünk!!!

Szeretnénk külön megköszönni mindazoknak az önfeláldozó segítségét, akik, idejüket és energiájukat nem kímélve az utolsó hetekben-hónapokban, de spontánul is a Pünkösdi hétvégen, lehetövé tették ennek az Ünnepségnek a kimagasló, különleges, egyedülálló és…szimpatikusan lelkesítö és meghitt mivoltát.

Már elöre is elnézéseteket kérjük, ha következö felsorolásból valakit is kifelejtettünk volna…..(ebben a korban már elöfordulhat…..)

Ott vannak azok, akik már az elsö perctöl kezdve, amikor 8 – 10 hónappal ezelött csak fejünkben és szívünkben megszületett egy Kastlban tartandó Ünnepség ötlete, mint fáradságot nem ismerö aktivisták, lelkesen segítettek ennek a látomásnak a megvalósításában; honapokon át rendszeres, heti 2-3 órás skype-olás 6-8 résztvevövel tette lehetövé a programm vázának felállítását és annak kitöltését: csak most döbbenünk utólag rá mi mindenre kellett gondolnunk, hogy idöben minden úgy nézzen ki, mintha a világ legegyszerübb dolga lett volna…. Az elsö vastapsot szívesen adjuk Nektek:

Bor Ágnes, Fedor Alíz, Tarnai Laci, Kontz-András Erzsi, Schmidt Karcsi, Fehér Pityú,…

2-3 hónappal Pünkösd elött már konkrétabb akciók indultak el, hogy minden idöben készen legyen. Szeretnénk megköszönni Nektek, akik kreativitásotokkal, szakmai tapasztalotok és összeköttetéseitek eredményes bevetésével, külön fénypontjai lettetek a különbözö Pünkösdi programok színes változatosságában:

Kolhanek Laci + felesége Uschi, akik a Catering Team-mel együtt, profimódon gondoskodtak arról hogy változatos ételek és italok kinálatával, senkinek nem kellett éheznie és szomjaznia két napon át. Hálásak vagyunk segítségetekért és bevetésetekért, hiszen láthattuk milyen irdatlan munka volt ezt elökészíteni és két napon át lebonyolítani! Éljen!

Pesthy Gábor, iskolánk (egyik) grafikusának, aki megalkodta a Jubileumunk logóját, amelyet sikerrel mutattunk be most Pünkösdkor. Gábor: külön köszönjük ihletedet! És azt is, hogy a logot az ALUMNI jelen és jövöbeli munkájának szántad.

Arz Manuela, akinek jóvoltából már honapokkal Pünkösd elött fényképeit és tabló felvételeit használhattuk kommunikációs tevékenységeinkben, hogy világszerte eljuttathassuk volt iskolánk képeit és arcait!

Kovács János + Pál: köszönjük a foci meccs megszervezését!!! Ráadásül még sikerült megverni, hagyományhoz hüen, a falusiakat 3:1-re.

Maczky Laci + Nagy Zoli, akik a diszkó és a farsang hangulatát az aulában Cecil jelenlétével idézték fel!!!

Szabó Iván, akinek a segítségével Táncházat rendezhettünk: Ivánnal közremüködtek Kaktusz Köln-böl és Marci Budapeströl; Nándi és Bea nagy lelkesedéssel segítették táncra serkenteni a jelenlévöket. Köszönjük Iván!

Durku Kecskési Csillának külön köszönet, hogy aktiválta a Regösöket, akik nagyon színessé tették fellépésükkel a belsö udvart!

Éva néninek köszönetünk, hogy összeállította magyarnyelvü ünnepi misénk/istentiszteletünk dalait és hogy zenével és orgonával kisért minket úgy belsöudvar diszünnepségén mint a vártemplomi istentiszteleten/misén. És mondhatnánk hogy már hagyományosan lelkünket megérintette a szép magyar népitáncdalaival a kórusban az orgona körül….

Jancsó Jeromos + Molnár Ottó + Kiss Ulrich –nak köszönetünk a közösen megtartott Mise / Istentiszteletért, amely, egységes szellemü igehirdetéssel és Úrvacsora keretében, csúcsát képezte a diszünnepségünknek! Mélyen érintettek Mindnyájunkat közösen elhangzott szavaitok!

Utolsóként, de nem utolsó sorban szeretném azoknak az élharcosok nevét hálával idézni, akik végeredményben lehetövé tették azt, hogy a Jubileum
folyékonyan zajlodjon, azzal hogy –nem egy közülletek spontánul és felkérés nélkül-

· segített felépíteni a színpadot és még zászlórúdat is ‚faragott’ è köszönjük, Dávid

· segítettetek (elöször kitisztítani, majd) kiszépíteni a termeket, lépcsöházat, bejáratokat, termeket, hogy megfelelö, illö és diszes környezetben tartsuk meg két napos Ünnepségünket

· elöször segítettetek felépíteni, majd –az Ünnepség végével- összeszedni és elraktni a több száz padot, asztalt

· segítettetek bámulatra méltó kitartással órákon keresztül mosollyal de könyörtelenül behajtani az érkezöknél a belépödíjjat, egyuttal felvenni az adataikat, pecsétet nyomtatni tenyerükre vagy karjukra majd utra ereszteni érkezö vendégeinket

· kitartóan segítettetek T-shirt, évkönyv, levelezölap vagy Koldusdiák és Alma Mater eladásban

· segítettetek a MaJa (Múlt a Jövöért Akció) ismertetésében

Szilágyi Zsuzsi, Tarnai Laci Ágija, Berdefy Lili, Áts Ildikó, Áts Attila, Aba Zsuzsa, Aba Pista, Takács Gabi, Dezasse Miki, Winnetou, Dóry Csaba, Márton Zsolt, Makránczy Attila, Tóth Zoltán és Júlia, Kiss Ildikó, Szablinski Erzsi és Wanda, Pajtényi Marika, Dobos Gyula, Csatlós Rozi és Lucy, Kollarits Gyöngyi és még az a sok önkéntes kéz + mosoly, amelyek felejthetetlenné tették a közösen eltöltött napokat….

Vicente-nek köszönet, hogy vállalta a tanácsadói, segitökész fuvarozó szerepet.

Pouran-nak köszönet és hála. Eleitöl kezdve egészen végig úgy segített nekünk és úgy élte át ezeket a napokat, mintha velünk járt volna egy osztályba a Burg Kastl Magyar Gimnáziumban. Máris közénk tartozik.

Nem tudnánk köszöneti sorainkat úgy befeljezni, hogy ne tennénk említést AVICENNA-ról és Dr. MirzaHosseiniröl, a kastl vár új háziuráról, aki már honapokkal ezelött, mihelyt tervünkröl és kérelmünkröl értesült, teljes mértékben és egy nevelö és tanár ember igazi lelkesedésével minden lehetöséget megadott nekünk, hogy volt iskolánk falai közt, levegöjét és hangulatát magunkba szíva, Ünnepségünket megtarthassuk. Köszönjük!

Pünkösd elmúlt, mindnyájan hazamentünk városainkba, országainkba, otthonunkba... A vár kiürült, elcsendesedett. Kastlban, a faluban és a vár falai között minden pont olyannak tünik mint pár nappal elötte….

MI DIÁKOK akik ott voltunk, azt hittük, hogy gyorsan napirendre térünk, miután két napig –sokan a szervezöségböl összesen 6 napig- birtokunkba vettük régi iskolánkat a Pünkösdi Jubileum alkalmából. Mióta hazamentünk mindnyájunkban tudatosodott az, hogy annak ellenére, hogy fizikailag volt Iskolánk, a Burg Kastli Magyar Gimnázium már nincs, mégis lelkünkben sikerült azt a lángot újra fellobbantani, amelyröl tudtuk hogy volt, de már azt hittük, hogy kialudt….A Kastl vár falai belénk öntötték és sugározzák továbbra is azt a közösségi érzést és eröt, amely 50 éven keresztül és a jövöre nézve ezek után is bennünket jellemez és összetart…. Ezért is hálásak lehetünk…

Szeretettel

Katona Ágnes + Müller György + Szilágyi Zoltán
A Pünkösdi Jubileum Szervezö Bizottság tagjai

Donnerstag, 22. Mai 2008

Kedves kastlisok, kedves barátaink!

Kedves kastlisok, kedves barátaink!

A Kastli Alumni Közösség e.V., az idei pünkösdi találkozó szervezőbizottsága és az újonnan megválasztott vezetőségünk nevében szeretnék Hozzátok, régi kastli diákokhoz szólni.

Nagy örömmel olvastuk és olvassuk soraitokat, melyekben elismeréssel  és köszönettel nyilatkoztok a pünkösdi jubileumi találkozóról. Ez nekünk, a szervező Alumni tagoknak, óriási elégtétel, hiszen az elején igencsak megvoltak a kételyeink afelől, hogy vajon sikerülni fog-e  elegendő számú  iskolatársat motiválni erre a rendezvényre, nem beszélve arról, hogy egyáltalán megtudjuk-e majd ismét élettel tölteni az öreg, most már teljesen üres  kastli várat.  Hála Nektek, akik minden elvárást felülmúló számban eljöttetek, ez  teljes mértékben sikerült! Tehát mi is köszönettel tartozunk mindnyájatoknak, amiért hívogató szavainkra ilyen pozitívan reagáltatok! Köszönjük a sok vidámságot, a hihetetlen jókedvet, a programokban való  aktív részvételt, a sok spontán segítő kezet! Köszönjük, hogy elhoztátok családtagjaitokat, hogy ők is részesedjenek a csodában s akik közül bizony többen is alaposan kivették a részüket a közös munkából! Nekik ezért egy egészen különleges hála jár!

De mindenek felett köszönjük a könnyeket…az elszorult torkokat,...a  meg-meg remegő arcokat,  a mély és bensőséges lelki élmény megannyi  megnyilvánulását! Mert ez a pünkösdi történet erről szólt, kedves iskolatársaink és barátaink, erről és nem másról! És ezt mindnyájan, mint egy egyszerre dobbanó szív, úgy tapasztaltuk közösen meg!

 Egy jó buli mindig egy szuper dolog,  ki nem szeret a  megfelelő  kaja-pia-zene mellett jó barátokkal mulatozni? De  a 2008-as Pünkösd  ennél többet tartogatott számunkra: felismerhettük  kastli szellemiségét!  Ennek a szellemiségnek sok megnyilvánulása is van/volt, de a legnagyobb talán mégis az összetartozás érzése. Mert Kastl köt! Kastl összeköti az 5 kontinensen szétszórt volt diákságot, s megteremti a csodát, amelynek pünkösdkor mindnyájan tanúi lehettünk: hogy másságunk ellenére is együtt tudunk nevetni és sírni, együtt tudunk mindnyájan egy nagy család lenni. Mégpedig őszintén, korlátok nélkül, szabadon, mert mikor együtt vagyunk, lélekben mindnyájan ismét egy kicsit diákok lehetünk! Ez pedig, főleg a mai világban, egy óriási és megfizethetetlen privilégium! De nemcsak privilégium, hanem erő is! Többek között a szükséges erő ahhoz, hogy a múltból jövőt varázsoljunk! Ahogy olvassátok! Kastl mortuus est, vivat Kastl!, …mondanák a jó latinosok!  Törüljük le könnyeinket és lássunk neki közös erővel a jövőt építő munkához!

Ahogy az már a közgyűlésen is elhangzott, Alumni közösségünknek eddigi eredményes munkája után, (hagyaték megmentése, törzsasztalok szervezése, DUNA TV-vel filmforgatás előkészítése, stb.) után számos terve, projektje van ennek a célnak ez eléréséhez. Ezekről a közeljövőben részletes informálni fogunk mindenkit; most csak röviden szeretném ismertetni ezeket a projekteket:

1)      Tárgyi hagyatékunk (tablók, könyvek, iskolazászlók, osztálykönyvek, fényképek,  faragások, kézimunkák, Koldus Diák-ok és más iskola újságok, stb.) végleges és méltó, muzeális környezetbe való letéteményezése Magyarországon, valamint Kastl történelmi és hagyományőrző szerepének megismertetése a mai magyar társadalom számára (2009 augusztus 20 körül)

2)      Iskola kirándulások, ahol alkalmunk lesz a hosszabb, kellemes és hasznos személyes együttlétekre. Ezekből két projektet máris elkezdtünk szervezni:

·         Utazás Kárpátaljára (2008 augusztus 21-töl 24-ig), ahol a munkácsi Szent István Líceum tanári kara és diákjai fognak minket kalauzolni.

·         Utazás Erdélybe (2009 Pünkösd), kastlis zarándoklat a híres Csíksomlyói

Búcsú-ra.

Már vannak jelentkezök mindkét kirándulásra!

3)      Kastlis törzsasztalok világszerte (a venéz, mint első tengerentúli törzsasztal,  már szervezés alatt áll!)

4)      A Múlt a Jövőért Akció (MaJA) – A kastli diákok jótékonysági kezdeményezése. Idei akciónk a munkácsi Szent István Líceum megsegítésére irányul. Segítsünk, ahogy minket is segítettek! Így mentjük át kastli szellemiségét  az ifjabb, szintén kisebbségben élő magyar nemzedékek számára.

5)      A kastli Magyar Gimnázium történetének hiteles dokumentációja

·         filmben (több sorozatos doku-film készítése).

·         könyvben (Koncz Lajos (2008) “…az írás megmarad – A Németországi Magyar Gimnázium története 1945-1956” könyvének folytatása lenne ez a könyv),

·         a “Tablók könyve” által, amelyben megörökítjük iskolánk összes tablóját.     

6)      Egy  Kastlis Ki-ki? (Who is who in Kastl?) kötet szerkesztése, mellyel nemcsak egy érték-közösség, hanem egy nemes értelemben megfogalmazott érdek-közösség is lehetünk, alma materünk 5 kontinensre kiterjedő, nagy értékű emberi tökéjét feltérképezve

7)      Kastli Szemináriumok - a kastli diákság évi szellemi és kulturális rendezvénye.

8)      Kastli honlap létrehozása. Jelenlegi blogunk mellett (http://kastldiakok.blogspot.com/ -amelyen most is minden fontos információt megtaláltok rendezvényeinkröl, munkánkról- nemsokára egy honlapot fogunk létrehozni, hogy  az információ és a kommunikáció még jobban müködjön közöttünk.

Amint látjátok, sok a tennivaló! De tudjuk és érezzük, hogy közös erővel nagyot tudunk alkotni! Erre hívunk sok szeretettel minden kastlis diákot! Ha úgy érzed, hogy valamelyik projektbe szívesen közreműködnél, jelentkezz, és mi boldogan fogunk fogadni sorainkba. Ha van valami bomba ötleted, ami nekünk nem jutott eszünkbe, jelentkezz és szívesen megvizsgáljuk annak kivitelezési lehetőségeit! Ha bokros teendőid miatt nem tudsz aktívan közreműködni, anyagi segítséged –kicsi vagy nagy egyaránt- mindig jól fog jönni.

És ha csak erkölcsi támogatást tudsz nyújtani, úgy azért is hálásak leszünk: gyere el a rendezvényekre, tartsd a kapcsolatot a kastlisokkal, add tovább az információkat! Ezzel is sokat segítesz!

Búcsúzásul hadd idézzük Tolvaly Feri költő iskolatársunkat:

“Kastl ott lesz, ahol  Kastl szellemiségében találkozunk Budapesten, szabad hazánkban vagy bárhol a nagy világban”.

 

Alumni e.V. nevében, régi kastlis barátsággal és szeretettel

Fedor Aliz (1963-68)


A pünkösdi jubileumi ünnepség szervezői:

Schmidt Károly, Bor Ágnes, Tarnai László, Müller György, Fedor Aliz, Katona Ágnes, Kolhanek László, Szilágyi Zoltán, Márton Zsolt

András Erzsébet, Schmidt Károly, Tarnai László, Müller György, Fedor Aliz, Katona Ágnes, Kolhanek László, Szilágyi Zoltán, Márton Zsolt

Éva néni: Becsukott a magyar gimnázium - Gondolatok a 2008 Pünkösdi Jubileummal kapcsolatosan


„Becsukott a Burg Kastli magyar gimnázium...“olvastam az elmúlt esztendőben egy újság utolsó előtti oldalán, valahol a legalsó sorokban, minden méltatás, búcsúztatás nélkül, pedig egy tisztességes „Halotti beszédet“ megérdemelt volna.

Fejbevert az ismert ténynek ez a megfogalmazása. Valahogy hasonlóan közlik, ha pl. ...becsukott Mári néni szatócs boltja a szomszéd sarkon...

Aztán teltek-múltak a hónapok, síri csend a témáról. De valami zsongott a levegőben, hogy a búcsúztatás, a köszönet, a temetés még jön. Az elbúcsúztatása annak a fenoménnak, ami a magyar emigráció hatalmas tölgyfájává terebélyesedett, amit magyar gimnáziumnak neveztek, ami Kastlban az 50. esztendejét élte meg, de ami valójában 63 esztendős múltra tekint vissza. Vékony hajszálgyökerekből indult a teljes ismeretlenség csendjében magyar pedagógus szivek idealizmusából. (Nagy események kezdete sokszor a názáreti csend és névtelenség leple alatt adódik). Egy ilyen „hajszálgyökérnél“ 1945-ben én is jelen voltam, még mint diák, Lívia néni kezdődő iskolájában. Aztán novemberben szétváltak útjaink. Én hazakerültem szüleimmel, tanulmányaimat folytatni, befejezni. Lívia néni (Dr. Fekete Sándorné) tovább került Lindauba, Bauschlottba, Kastlba, ahol a kis falusi temetőben nyugszanak hamvai.

1956 újra nyugatra dobott az akkor már erősödő, lombosodó magyar iskola tövéhez, immáron tanári diplomával a zsebemben, Kodály örökségét hordozva a szívemben, egyenesen Lívia néni ölébe s rajta keresztül Ambrus Szaniszló atyai szeretetébe.

Két esztendős bauschlotti működés után (ott a JÁNOS VITÉZ-zel indúlt nótázásunk) 1959 őszén Kastlba jöttem. És aztán így kezdődött:


Szeptember első napjai voltak Az iskola bejárati lépcsőin ácsorogtam. Nézegettem az érkező diákokat s az előttem lődörgő ifjúságot. Egyszercsak feljött hozzám egy meglett korú fiatalember s kedves udvariassággal megkérdezte: „...a tanárnő az új énektanár?“ Igenlő válaszomra nagyon óvatosan folytatta: „...én 12.-es diák vagyok. Oláh János a nevem. Otthon már sokat népitáncoltam. Ha a tanárnő akarná, ketten összedobhatnánk valamit...“


Hát én persze, hogy akartam! Hamarosan meg is kezdtük az „összedobálást“. Első programja volt a „Nagypáros“, „Kónyi verbunk“, „Tápiógyőri“. Sajnos, Jánosnak a táncokhoz nem volt kottaanyagja. S ez volt az első bökkenő. János megpróbálta „pompás“ éneklő tudásával elénekelni a nótákat. Én megpróbáltam a dünnyögő hangok közül kihámozni a helyesnek vélt dallamot. S aztán már meg is kezdtük a toborzást. Eredményben nem volt hiba. Mindenki táncolni és énekelni akart. Mert ez a kettő akkor együtt ment, Tonband, hangszóró és egyéb gépzene hiányában. A táncokat a kórus kísérte.

A következő iskolaév 7 (hét) V. osztályos gyerekkel kezdődött. Nagy volt a probléma az akkori iskolavezetők körében, az utánpótlás miatt. Mi segítette ki az iskolát ebből a várható elnéptelenedésből, jövőtlenségből? A dal és a népitánc.

Elindultak a vendégszereplések. Európa komoly színpadjain: Zürichben a Schauspielhausban, Párizsban a Salle Pleyelben, stb., stb. Már a műsor szünetjében özönlöttek be hozzánk honfitársaink s árasztottak el kérdéseikkel: „...Csodálatos, fantasztikus! Hol van ez az iskola? Van-e még hely? Mikor vihetem a fiamat, lányomat?...“

Következő szeptemberben nagyobb teremben és több paddal kezdte az akkor már VI. osztály a tanévet és az iskola elkezdte fénykorának esztendeit.

Oláh János létrehozta, magasra emelte a tánccsoportot. Müller Gyuri tovább vitte, fejlesztette s átmentette mind a mai napig.


Ezen a pünkösdön az öregdiákok soha nem látott tömege érkezett Kastlba. Az érett gyümölcs érkezett vissza. Búcsúzni jöttek és köszönni és temetni és végleg BECSUKNI. Helyette az újra találkozás, újrakezdés örömének lettek bírtokosai. Mindent úgy énekeltek és táncoltak, mintha tegnap lett volna utolsó szereplésünk valahol Európában.

Érdekes módon senki sem dicsekedett nekem a saját karrierjének magas íveléséről, de szórták elém az unokáik fényképeit eme szavakkal: „...megtanítottuk ám őket magyarul!...

S itt újra éreztem, hogy nem csukták be a Burg Kastli magyar gimnáziumot.

A vasárnapi istentiszteleten közösen vallottunk hitet és szóltunk az Úrhoz a Miatyánk szavaival. A Himnusz, Szózat záró dallamaival sem ért véget a „nótázás“. A kóruson először halkan, majd mind bíztatóbban jöttek felém a kérések: „...Éva néni, még ezt a dalt, még azt a nótát...“ S a délceg Kossuth nótától a Csillagok, csillagok szépen ragyogjatok... énekig egymás után zendültek fel a régi dalok (és lent a templomban is bent maradt a hívő sereg és velünk együtt énekelt!).


A végin megjegyeztem: ...szeretném hinni, hogy az Úr, ott elől a tabernaculumban s odafenn nem veszi rossz néven ezt a sok nem templomi nótát. Erre valamelyikötök így válaszolt: „Ez is imádság volt.“

Igazat mondtál. Köszönöm!

Ahogy lefelé jöttem a kórusról, újra belém vágott a száraz hírközlés:

BECSUKOTT A BURG KASTLI MAGYAR GIMNÁZIUM

Valóban becsukott ???? Valahogy úgy érzem, hogy most nyitott ki ezen a csodálatos pünkösdön. Mert volt Kastli diáknak lenni nem nosztalgia, hanem FELADAT. Tovább vinni, amit kaptál. Unokáiddal énekeld a „Kis kece lányomat“ és a „Tiszán innen, Dunán túlt“ és karácsonykor a „Mennyből az angyalt“.

Nem háborúkat szülő sovinizmus ez, hanem az európai polgár gyökereit erősítő tiszta forrás, amiről Bartók énekel a Cantata Profana soraiban. Mert a gyökér fontos. Nélküle nincsen LOMB.BECSUKOTT A BURG KASTLI MAGYAR GIMNÁZIUM ????HÁT nem csukott be! Hanem kinyitott.

S hogy ez megtörténhetett, köszönet azoknak, akik ezt lehetővé tették!!!!


A jövő évi csíksomlyói találkozás reményében köszöntelek MINDNYÁJATOKAT.

Szeretettel

Éva néni

Mittwoch, 21. Mai 2008

Katona Ági levele

Kedves Mindannyian!

Remélem mindenki szerencsésen és épségben ért haza!! Bár Nürnberg nincs olyan messze, de hétfön este úgy tünt, hogy a kocsim egyedül talált haza.Mikor elhagytam Kastli határát nem azok az érzések uralkodtak mint évtizedekkel ezelött: na, nem kell látnom egy ideig, hanem egy néhány könnycsepp csak elhagyta szemem sarkát. Mint aki elöször jár egy szép helyen, csak bámészkodtam jobbra, balra. Azok a szép erdök, repcetáblák az esti naptól különös fényben tárultak elém. Valamilyen módon egyszerüen csodálatos, misztikus volt, nem tudom kellö képen leírni.Én le tudok jönni bármikkor Kastli-ba, de nélkületek mit keresek itten?? Fogtok hiányozni !! Arra gondoltam, na most hogy tovább??Ez a pár hónap, amely alatt én is belekotyoghattam a programba, szervezésbe stb. visszatekintve " nagyon izgalmas volt". És ha felelevenítem a reakciókat, jobban mondva véleményeket, akkor azt kell mondanom, hogy megérte minden álmatlan vagy átdolgozott éjszakát, izgalmat, szaladgálást.
A legaranyosabb mondat amit hallottam ( egyeseknek már meséltem, ezért bocs az ismétlésért) volt osztálytársam Kronheim László mondata elbúcsúzásákor: "Már csak azért is megérte 20 év után idejönni, mert ennyit mint ez a két nap alatt, az utolsó húsz év alatt nem nevettem!!!Ha az emberek nem csak azt vitték el magukkal, hogy jól szórakoztak, ettek és ittak, hanem csak egy kicsit abból a szellemböl is: hogy mégis mennyire összekovácsoltak bennünket azok az évek, amelyeket együtt töltöttünk.Ez az ünnepség egyedülálló és nem ismételhetö meg ilyen formában, hiszen már nem lenne ugyanaz. Fájdalmas, de végsö búcsút vettünk egy szép és magható ünnepség keretében. Lezárult egy fél évszászad és most tekintsünk a jövöbe.
----------------------------------------------------------------------------
Hösiessen bevallom, hogy még nem teljesen pihentem ki magam, mert kedden tombolt a praxis, és szinte gondolkodni sem tudtam, lépni mégkevésbé (rettenetesen fáj a talpam) ha volt szabad percem Zolit nyagattam Mobilján, hogy ez el lett intézve, ez megtörtént-e stb. Zoli csak hidegvérrel fogadta az egészet, áradozott, hogy milyen klassz most itt Kastli-ban 3 ( HÁROM !!!) " lánnyal ül, élvezi a napot és ha jól értettem " relaxál is egy kicsit. Zolikám, te tudod egyáltalán, hogy ez mi ??? Mondta, hogy még este indul vissza. (Ez kedden volt, és szerda reggelre tényleg elért munkahelyére !!) Amit szép olvasni, hogy milyen érzésekkel tértetek ti is haza.KÖSZÖNET MINDENKINEK, hogy Zoli kicsi kiesése miatt, olyan gyorsan felvettetek a szervezöi körbe, elláttatok minden hasznos információval, tanáccsal stbKÖSZÖNET az együttmüködésért ezzek a napok alatt is.
Engedjétek meg, hogy külön itt még megemlítem:
KÖSZÖNET Bor Áginak -ezentúl nálam csak úgy szerepel -" Queen of Internet"lelki és egyébb támogatását.
KÖSZÖNET Zsuzsa és Karcsinak az elözetes és az ünnepnapok alatti önzetlen segítségüket.
KÖSZÖNET BÁTTYUSKÁMNAK, családjának és segítöinek, akik szinte 20 órát dolgoztak egyedül csak szombaton!!
KÖSZÖNET Aliznak de Vicenté-nek is (aki, ha bármire szükség volt az elmúlt napokban, azonnal kocsiba ugrott és hozott ami kelett, söt még Taxisoförnek is szabad volt használnunk).
KÖSZÖNET Tarnai Lacinak a szellemi munkáért, feleségének a fizikai munkáért.Remélem, hogy továbbra is segítségetekre lehetek.KÖSZÖNET "Erzsikének" a DUNA-TV megszervezéséhez, és a díszvendégek szervezéséhez, és összekötö funkcójáért.Erzsikém, most még sem tudtunk borozgatni !!Jonny-nak el próbálom jutatni az e-mailt.
KÖSZÖNET Müller Gyurinak, hogy egyenlítette az utunkat az új bérlö és köztünk, meg egyébb dolgokban volt segítségünkre.

Végül is:ÓRIÁSI KÖSZÖNET a "KING OF GRANULATION" -nek, Zolinak, aki Bor Ágival együtt tavaly Lovason gondoltak egyett és azóta fáradthatatlanul dolgozztak ezen az ünnepségen. És Zoli annak ellenére, hogy " gyengélkedett, soha nem hagyott egyedül, mindég segitett a háttérben és észrevétlenül egy pár nap után ugyan olyan eröbevetéssel dolgozott mint hajdanán.
KÖSZÖNET Mindazoknak, akik spontán beálltak az ünnepek alatt és segítettek, ott ahol éppen kelett.A sorrend nem tükrözi a fontossági ranglistát!! Így jöttek a gondolatok, és igy igy irtam le. Remélem, hogy senkit nem felejtettem ki az "ÖA"-ból.

Nagy-nagy Kastlis baráti öleléssel, üdvözlettel, puszival
a másik Ági ( Katona)

Dienstag, 20. Mai 2008

Pünkösd hétfö

Pünkösd hétfö, fél kilenc körül.

Egyedül ülök a Berghof vendéglöjében, iszom a reggeli kávémat, a hatalmas ablakon keresztül elémtárulkozik a kastli táj, a kastli vár méltóságteljes képe.

Milyen más szemmel látom ezt a várat ma. Hirtelen megdöbbent, lenyügöz a szépsége.Mi változott ezalatt a 36 év alatt? A vár falai biztos ugyanazok, hiszen több évszázad óta nem változtak. A táj is ugyanaz. A dimbes, dombos vidék, a zöld szin megannyi árnyalatával, a tarka virágokkal borított mezök, akkor is ugyanigy néztek ki. Mért nem vettem észre ezt a csodát 36 évvel ezelött? Mert akkor haragudtam mindenre és mindenkire. Igazságtalannak tartottam a világot, apámat, amiért 17 évesen bezárt ebbe az Isten háta mögötti fészekbe, apácákra és papokra bizva a további nevelésemet. Nagyon el voltam keseredve, és közben elfelejtettem, hogy mért is járok ide, hogy az egyetlen lehetöségem volt leérettségizni, frissen Magyarországot elhagyva, gyenge angol és német nyelvtudással. Nem maradt idöm és energiám észrevenni a vár szépségét, azt, hogy történelmi köveken sétálunk nap, mint nap, hogy minden egyes kö mesélni tudna, sokat, sokat mesélni. Ahogy melankólikusan kortyolgatom a kávémat megszólal a rádióban a harang, a német misét közvetítik. Egy könnycsepp gördül le az arcomon, majd egy másik. Mi történik velem? Felállok, kimegyek egy kicsit a domboldalra, leülök, nézem a várat, mélyen beszivom a virágillattal átitatott levegöt, hallgatom a madarak csicsergését, hiszen természetvédelmi területen vagyunk. Élvezem a pillanatot, tudatosan, még akkor is, ha érzem, hogy fájdalmas. Érzem, hogy valami végetért, valami végleg lezárul, valami soha többé nem lesz ilyen, amilyen most, ezekben az órákban ezen a hétvégén. Visszapörgetem az elmúlt két nap eseményeit. A találkozásokat, a mosolygó arcokat, a szombat esti táncházat, a vasárnapi ünnepséget, ami nagyon jól sikerült, senki nem vette észre, hogy volt benne egy kis improvizáció, hisz a diszvendégek közül, csak a kastli polgármester jött el. Ismét átérzem a vasárnapi mise felemelö hangulatát, ahol egy szem sem maradt szárazon.

Majd megy tovább a nap, kezdödik megint a pörgés, a szervezés, a történés. Hétfö délután is fantasztikus a hangulat, mint az elözö napokban is. Senkinek nincs kedve hazaindulni. Jó itt lenni, itt együtt, meghitt baráti légkörben, felszabadultan, boldogan. Talán utoljára lehetünk mégegyszer gyerekek, pár óra múlva végleg lezárul ez a korszak.Lassan kezdenek búcsúzkodni az emberek. Meleg baráti ölelések, igéretek, utolsó mondatok, cimcserék. Majd lassan kiürül a várudvar. Megüresednek a sörpadok, csak azok maradnak, akik segitenek az öszepakolásban, a rendcsinálásban. Hihetetlen gyorsasággal tünnek el az asztalok, az ernyök, a padok. Laci porszivózik, Ági, Zsuzsi, Ildi söpör, Zsolt, Csaba, Karcsi és a többiek a padokat, asztalokat pakolják össze. 2 óra alatt visszaáll a vár eredeti állapotába, újra csipkerózsika álmába merül szeptemberig, amikor is az új tulajdonosok veszik birtokukba a vár falait és újra diákzsibongás tölti be majd a várudvart. De ezek már nem a mi diákjaink, ezek már nem a "kastlisok", nem a mieink. Más korszak kezdödik a vár történetében, a mi fél évszázad történetünk örökre lezárult. Elbúcsúztunk. A hazaút gyorsan eltelik, beszélgetünk végig, van miröl, a téma kimerithetetlen. Megérkezek, otthon vagyok, de nem találom a helyem. Napokig a hétvége élménye foglalkoztat, zakatol a fejemben. Idegen a lakás, idegenek az emberek, mit keresek itt egyáltalán? Telefonálunk, az e-mailek egymás után érkeznek, az interneten állandóan kapcsolatban vagyok valamelyik volt kastlissal, nem tudunk elszakadni egymástól. Még egy vacsora nálam, egy megbeszélés, a hétvége kiértékelése, majd új célokat tüzünk ki, nincs pihenés. Csak ma 15 levelet válaszoltam meg, több emberrel skypoltam, még Amerikából is megkerestek olyanok, akik nem lehettek velünk. Ök a fényképeken tudták követni az eseményeket, hálásak voltak érte, még akkor is, ha nagyon kevés volt diákot ismertek fel. Igen, az idö közben nem állt meg. Idézek egy „régi" diáklány leveléböl: Fiam, akinek köszönhetöen egyáltalán eljutottam Kastlba, nem oda járt gimibe, hanem Budapesten. Egyáltalán elöször volt Kastlban. A következöket mondta az uton hazafelé: „Anya, ennek a gimnáziumnak szellemisége van, a szeretet szinte tapintható volt. Ilyent csak angol filmben láttam, ahol régi, nemesi kollégiumot mutattak be, de eljátszani mindent lehet. Bár csak ilyen lenne az egész világ." Meg kell mondjam, magam is meghatódtam és ugyanezt éreztem.

Igen, lezárult egy félévszázados korszak Burg Kastl történelmében, de nekünk volt kastlisoknak nyílt egy új. A már több mint 30 éve alapitott ALUMNIba az új háttér szükségletével újraszületett a Burg Kastl Alumni, hiszen most már a cél nem a kastli diákok támogatása, hanem a kastli örökségnek, szellemiségnek átmentése a jelenbe és a jövöbe, a másik pedig a diákság összetartása, találkozók szervezése, kapcsolatok ápolása, egymás segítése. Ebbe az egyesületbe várunk szeretettel a világ minden részéröl minden volt diáktársat, mindenkit, aki szeretné, ha a fél évszázad közös múltunknak folytatása lenne.

Volt kastlis baráti szeretettel,
Bor Ági
Budapest, 2008.május18. vasárnap

Galambos Tamás csodálatos felvétele

Donnerstag, 15. Mai 2008

DUNA TV

A DUNA TV Kastl Pünkösdi Jubileuma alkalmából forgatott filmjének megváltozott közvetitési időpontja:

Május 31-én, 14:50 (ismétlés: Június 7.-én reggel 5.55)

Vannak vidékek

Emlékezés a bajorországi magyar gimnáziumra, KASTLI megalapításának 50. évfordulóján

Szerkesztő-műsorvezető: Fülöp G. András; Operatőr: Marossy Géza; Rendező: Wonke Rezső

Az 1957-58 óta működő bajorországi magyar gimnázium életének meghatározó része a közép-kelet-európai rendszerváltozás előtti időszak. Az iskola utóélete és számos más nyugati vagy hazai intézmény példázza a történelmi meghatározottságot. Vagyis azt, hogy egy-egy nagy nemzeti vagy világméretű esemény következtében emelkednek fel és változnak, vagy tűnnek tova közösségek, intézmények, életformák – azzal együtt, hogy tovább élnek emlékekben, jelképekben és baráti kapcsolatokban. A Kastlisok története a legteljesebb értelemben európai történet. KASTLI a magyarság egyik kapuja a szabad világ felé a vasfüggöny idején, másfelől olyan centrum, ahol a nyugati társadalom is közvetlenül találkozhatott magyarokkal és a magyar kultúra, gondolkodás, művészet alapvonásaival. Emlékezzünk együtt a több nemzedéket képviselő Kastlis veteránokkal a németországi magyar gimnázium megalapításának 50. évfordulóján.

Forrás: http://www.dunatv.hu/felsomenu/musorujsag?honap=2008_5&nap=2008-05-31&channel=4284

A Pünkösdi Jubileumi Ünnepség résztvevőinek névsora

Aba István
Andocsi Péter
András (v. Kontz) Erzsébet
Ásvány Mariann
Áts Attila
Áts Ildikó
Bagladi Istvàn
Bajusz Erika
Baki Miklós
Bakos (Rieden) Ildikó
Bakos Viktor
Balázs (Morvay) Éva
Balog Arthur, dr.
Balogh Laci
Bandits Norbert
Bánkúti Mónika
Bánó Linda
Baranyai Zoltán
Barsi Attila
Barsi Zoltán
Barta Alpár
Becsek Barna
Bégány Alexandra
Bencs Evelyn
Benke Tamás
Benkö Aranka (Neidig)
Benkö Erika (Richtberg)
Berdefy Lili
Berg Károly
Berki Márió
Berzsenyi Dániel
Biebrach Thomas
Binder Vivien
Bíró Árpád
Bíró Csaba
Boda György
Bogner Jenny
Dr. Bognár Péter (Bogner)
Bogyay Emese
Bor (Molnár) Ágnes
Both Tünde
Bödi Andrea
Böjthe Kálmán, dr.
Bresztyenyszky Erzsébet
Breuer Mária
Breuer Róbert
Brieger Wolfgang
Chatlos Lucy (Tóth)
Chatlós Rosemary
Czibulás Gábor
Czibur Éva (Lupica)
Czibur Sissy
Czigány Imre
Csák Enikö
Csató Stefan
Csator László
Csengö Zsuzsa
Csernus Tamás
Deréky Géza
Dezasse Béla
Dezasse Judith
Dezasse Miklos
Dick Diana (Kövesdi)
Dobos Gyula
Dobos Mária (Dobos-Osskó)
Donomik Pálos
Dóry Árpád
Dóry Csaba
Dóry Claudia
Dóry Trixi
Drágus Zoltán
Dzelic Seherezada
Éber Béla
Edelmann Attila
Egerváry András
Egerváry Anna
Erdélyi Alexandra
Erdélyi Kornélia
Erdélyi Sándor
Esztergomy György
Éva néni
Faflek Jenö
Faller Zsuzsa
Farkas Bendegúz
Fazekas Johanna (Tamási)
Fedor (Diego) Aliz
Fehér István
Fehér Mária
Fekete András
Fekete Júlia
Filipp Gábor
Fischer Peter Georg (Faluhelyi)
Flegler Judith
Fóti Agnes
Friedrich Éva
Fritsche István
Fülöp Balázs
Fürpasz Ricsi/Gabi
Galac Zoltán
Galambos Tamás
Gáldi Zoltán
Gáspár Zsuzsa
Geissler Árpád (Gyulási)
Gelencsér Dániel
Gelléri Balázs, dr.
Gelléri Emil
Gerber Daniel
Gergely Krisztián
Godi Antal
Goján István
Goszler Gyuri
Gozolits Andrea
Graf Leonard
Grasse Katinka
Gutay Lilla
Guzi Éva
Guzi Zoltán
Hacke Margit
Halmos Albert
Hamalla István, dr.
Hargitai Pál
Hargitay Réka
Hefty György
Hegedüs Piroska (Zoltán Sándorné)
Heim Dezsö
Heim Gábor
Heimler Júlia
Herbák Emil
Hilper Conny
Holczinger Anna
Holdmann Hannelore
Hollósy Miklós
Horváth Alex
Horváth Attila
Horváth Bernhárd
Horváth Gábor
Horváth István
Horváth Iván
Horváth Lia
Horváth Marika (Kalmbacher)
Horváth Norbert
Horváth Péter
Horváth Rozi (Steinpach)
Hosszú Christina
Igo-Kemenes Gábor
Jákli-Kovács Enikö
Jakobszen Krisztina (Heinze)
Jankovich Mihály
Jautz Imre
Jautz Sylvia
Jókay Károly
Jókay Kinga
Józsa Zoltán
Juhász Zsófia
Jung Attila (Kovács)
Jung Eszter
Jung Krisztina
Kabán Fruzsina
Kalamár Attila
Kalamár Zoltán
Kalmár Anna
Kalmár Timó
Kamarás Endre
Kanyó Krisztina (Boldog)
Károsi Virág
Kása Béla
Katona Ágnes
Katona Jenö
Kecskeméti Laura
Kecskési Csilla
Kecskési Tamás
Kehl Réka (Végvári)
Kertész Szilvia
Kiga Fülöp
Kilgenstein
Kinál Gábor
Kis György Zsuzsanna
Kis György Ibolya
Kiss Ulrich
Klimstein v. Franz
Koczián Rozita
Kolhanek László
Kollarits Mary
Kollross Stefanie
Komora Kinga
Koncsek Zsolt
Kondorosy Emöke
Koroknár Sára
Kovács Andrea
Kovács Barna
Kovács Claudia
Kovács Csilla
Kovács János, dr.
Kovács Nóra
Kovács Pál
Kovács Rita (Hamburger)
Kovács Zsolt
Kozsár Sándor
Köhler László
Körbl József
Körtesi Franciska
Kövesdi János
Kövesdy Claudia
Krammer Siegfried
Kraus Richard
Krehan karmen
Kronheim László
Kyleie-Withney Kovacs-Barth
Lakfalvi Mónika
Leonov Attila
Lörincz Gergely
Löw Lajos
Luschies Alexander
Maczky Enikö
Maczky Laci
Maczky Sudárka
Magyar Marion
Majgató John
Major Bernadett
Majzik Eszter
Makay Szilárd
Makránczy Attila
Mandl Marietta
Mannsfeld Tibor
Margeson Kata
Márkusz Erzsébet
Márton Ferenc
Márton Zsolt
Máté Ilona
Máté Judith
Mayer Brian
Mayer Mark
Mayer Michael
Megyesy Károly
Mészáros Árpád
Mikecz Tamás von
Miklovich Tamás
Mohnblatt Miklós
Molnár Anna
Molnár Eszter
Molnár Ottó
Molnár Péter
Moser Janek
Mosshammer Krisztina (Rákóczi)
Mottl Gergely
Mottl Syilvia
Mölczner Tomi
Muth Emöke
Mühlbauer Benedikt
Müller Ferenc
Nagy Attila
Nagy Diáne
Nagy Gábor
Nagy Gabrielle (Gordon)
Nagy Georgina
Nagy Lilian
Nagy Péter
Nagy Zoltán
Nagy Zoltán
Négele Ferenc
Nemes Beáta (Boross)
Nemes József
Németh András
Németh Imre
Németh János
Németh Mária
Németh Zoli
Neuherz József
Neuherz Mária
Novelly Pál
Nyers Petra
Nyesö Anikó
Nyirádi Miklós
Orbán Dániel
Oroszi Mihály
Osskó Irnák
Ostrogonac Zsuzsa
Paizs Árpád
Pajkos Gábor
Pajor István
Pajor László
Pajtényi Alíz
Pajtényi Blanka
Papp András
Papp László
Papp Rudolf
Parragi Levente
Pataki Sándor
Patay Borbála (Belovits)
Patócs András
Perényi Zsigmond
Pest József (Tinti)
Pesthy Gábor
Péterfy Viktor
Petsch Beatrice
Podmaniczky Andrea, dr.
Ponyiczky András
Pozsog Tamás ???, dr.
Prezenszky Edith
Pribliczki György
Prokopp Róbert
Puskás Péter
Puskely Anita
Raffai Zsanett
Raffay Orsolya
Rákóczi Attila
Ramor Erik Alfons
Ramor Rodrigo
Rau Ádám
Reggler Ferenc
Reggler Vilma
Reichel Dóra
Reisz Kati
Reisz-Makay Andrea
Rind-Hamala Csilla
Rózsa István
Schellenberg Stephan
Schenk Angyalka
Schenk József
Schmidt Ferenc
Schmidt Karl
Schmidt Orsolya
Schumann Philipp
Sebök Emöke
Sechler Peter
Sipos Gábor
Sipos Miklós
Solymár László
Solymosi Péter
Somorjai Zsolt
Sonya Péter
Sorcik Péter
Specht Ágota
Staub Maria
Stefanovszky András
Steiner Erika
Stockmer Szilivia
Stollberger Jakob
Stollberger Michael
Sueller Dániel
Sulko Zsolt
Surányi Adrián
Susits Ádám
Szabadi Ilona
Szabados Imre
Szabados László, dr.
Szabados Mária
Szábi László
Szablinszki Erzsi
Szablinszki Wanda
Szabó Attila
Szabó Ete
Szabó Iván
Szabó Péter
Szabó Zoltán
Szakonyi Rita
Szalay Csilla (Czapp)
Szalay Gyula
Szalay Ildikó
Szalay Tünde
Széchenyi István
Székely Zsuzsanna
Szelestényi Zoltán
Szemere Dániel
Széovölgyi Sándor
Szeöke Csongor
Szép András
Szeske Silvia
Szigeti Tünde
Szilágyi Laura
Szilágyi Zoltán
Szilágyi Zsuzsa
Szinte Ferenc
Szöcs Esther (Luksch)
Szucsányi Alpár
Szücs Szilárd
Takács Gabi (Müller)
Takács Krisztina
Takáts Tamás
Tamits Daniela
Tamits Mária
Tanka Zsolt
Tarnai László
Tasnádi Máté
Thoma Sylvia
Tolvaly-Lejkó Borbála
Torday Bálint
Tóth Elisabeth
Tóth Emese
Tóth Etelka
Tóth István
Tóth Zoltán
Tösér Liáne
Turós Melinda
Vadócz László
Várdai Krisztina
Varga Balázs
Varga Dávid
Varga György
Vargyai Réka (Merz)
Varsa Tamás
Vass Lajos
Végh Sándor
Vighagyel Zoltán
Viprányi Marcus
Vogl Attila
Waczek Peggy
Waczek Steve
Wagner-Podmaniczky Barbara
Weil Róbert, dr. (Füzesi)
Werdenberg Marcel
Weress Ági, dr. ( Nagy)
Wetzstein Antal
Wiktorin Péter
Zakócs Endre
Zöld Ákos


Több, mint 400 fő volt jelen a volt diákságból. Aki nem szerepel a listánkon legyen olyan kedves jelentkezzen és küldje el az adatait bor.agnes@gmail.com címre.

A résztvevő tanárok és nevelők listája még készül.

Sonntag, 4. Mai 2008

Burg Kastl Magyar Gimnázium 50 éves Jubileumi Ünnepsége

Burg Kastl Magyar Gimnázium 50 éves Jubileumi Ünnepsége
Pünkösd szombat és vasárnap, 2008 május 10. és 11.-én


A volt Magyar Gimnázium kijelölt külső és belső területén!

3 sz. HIRDETÉS

Végleges Program

Szombat, 2008 május 10

10:00 - 19:00 Érkezés, jelentkezés, belépö befizetése
12:00 - 14:30 Ebédidö (a várban készített ételek + italok)
14:00 Zászló felvonás
15:00 - 16:30 Foci mérközés: régi diákok – Kastl
15:00 - 16:30 Néptáncpróba + Néptáncbemutató: régi diákok
17:00 - 18:30 ALUMNI e.V. – információ + közgyülés (alul több)
17:30 - 19:30 Vacsoraidö (étel és ital a várban)
17:30 - 24:00 Diavetítés - 5 évtized képei (nagy ebédlö)
19:30 – 22:30 Anekdóták, Versek, Történetek
Dalok, Néptáncok - Regös Együttes (belsö udvar)
20:00 Zászló levonás
20:00 - tól Táncház – Iván, Kaktusz és Marci
20:00 - tól Diszkó – DJ Frozen

Vasárnap, 2008 május 11

09:00 - 13:00 Érkezés, jelentkezés, belépö az újonnan érkezöknek
09:45 Zászló felvonás
10:00 - 12:00 Jubileumi Ünnepség: Búcsú régi iskolánktól, régi diákok, volt tanáraink,
díszvendégeink köszöntése.
Ünnepi beszédek. Wir danken Kastl!
12:00 - 13:00 Ökuménikus mise / Istentisztelet – In Memoriam
12:30 - 14:30 Ebédidö (megint a várban tálalnak)
15:00 - 18:00 Osztálytalálkozók (osztályok saját rendezésében)
15:00 - 16:00 ALUMNI – információ: Múlt - Jelen - Jövő
16:00 – 17:00 Néptáncbemutató régi diákok + Regös Együttes
18:00 - ig Végszó és búcsú : a viszontlátásig!
18:00 Zászló levonás

Az étel és ital ellátást egy nívós vedéglátos (volt iskolatársunk!) biztosítja, civil árakon, természetesen mindenkinek saját költségére.

Ami még fontos:

1) SZELLEMI HOZZÁJÁRULÁS: Elevenítsétek fel emléketeiket, járuljatok hozzá egy anekdótával, egy verssel, egy fellépéssel a programhoz! Hozzatok magatokkal jó kedvet és, volt népitáncosok, járhatjátok el mégegyszer a verbunkot! Szeretnénk, hogy mindenki maradandó, kellemes emlékkel távozzon. Te is hozzájárulhatsz méltó viselkedéseddel, hogy jó emlékben tartsanak meg minket a helybeliek és a Kastlban élö honfitársaink!

2) ANYAGI HOZZÁJÁRULÁS: A program lábra állítása, az engedélyek és az épületek biztosítása egy anyagi fedezetet igényelt, amelyet egyesek önkéntesen elölegeztek. Ezért az egyszeri belépöt egy költséghozzájárulásnak minösítjük:

Felnöttek: 8,- Euro fejenként
Diákok: 5,- Euro fejenként
Gyerekek (0-14) ingyenes


3) FIZIKAI HOZZÁJÁRULÁS: Sokan már jelezték segítségüket. Mégis több segítö kézre van igényünk (pl. 2-óránkénti váltás különbözö beosztásban). Kérjük, jelezzétek segítökészségeteket a bejelentkezésnél!

4) TÁRGYI HOZZÁJÁRULÁS: keresd meg emléktárgyaidat és hozd el öket magaddal: ballagási botot, fényképeket, iratokat, füzeteket, intöket és rovókat (!), szerelmes leveleket (!!). Scanner lesz nálunk! Felvételeidet egy stickerben is hozhatod!

5) ALVÁSI LEHETÖSÉGEK: mindenkinek saját magának kell szálásról gondoskodnia. Kastl-ban és a környékbeli falvakban a különféle lehetöségek (hotelek, panziók, házak) java része tudtunkal már foglalt. Legközelebbi városok: Amberg (20 km), Neumarkt (20 km), Altdorf (25 km), Nürnberg (50 km). Találhatsz hálási lehetöségeket a városok honlapján (legtöbbször Tourismus vagy Übernachtungen alatt): http://www.amberg.de/, http://www.neumarkt.de/, http://www.altdorf.de/, http://www.nuernberg.de/

Kastlban van sátorozási és camping lehetöség, amelyre jelentkezni kell. Érkezésedkor a bejelentkezöhelyen jelezd ezt az igényedet. Kérünk, sátorozás esetén, vidd haza magaddal ottléted minden maradékát és hagyd tisztán a helyet!

A Kastli melletti magyar cserkészotthon és park a Pünkösdi hétvégén mások által foglalt! Kérünk mindenkit, ne zavarja az ottani programot és ne sátrorozzon a területén!!!

6) GYEREKSAROK: Gyereksarok lesz!!! Gyerekfilmeket, játékokat, rajzszereket rendelkezésetekre bocsájtunk. Ti is hozhattok anyagot. Felügyeletre önkéntesen osszátok be magatokat mint szülök. A rendezöség segít nektek.

7) ALUMNI e.V.: a Németországban bejegyzett ALUMNI e.V. Közgyülést hírdetett szombat délutánra, 17:00 és 18:30 óra között.

Napirendi pontok:
Általános ismertetés
Új alapszabály megszavazása (új alapszabály: lásd a linket) http://kastldiakok-alumni.blogspot.com/2008/04/neue-satzung-des-eingetragenen.html
Új elnökség megválasztása
A MaJa (Múlt a Jövöért Akció) bemutatása
Beszámoló a Burg Kastl Magyar Gimnázium hagyatékáról
Kérdés - Felelet

A vasárnap délután 15:00 és 16:00 óra közötti ALUMNI információs gyülésen természetesen elmarad a 2. és 3. pontok alatt említett szavazás és választás.


KÉRÉS: Arra kérünk mindenkit, hogy továbbítsátok ezt a harmadik és utolsó körlevelet minél szélesebb körben, hogy azok is tudomást szerezzenek az 50-éves Kastli Jubileumi rendezvényröl, akiket eddig nem tudtunk elérni…..

Ha még valamit közölni kellene az ünnepséggel kapcsolatosan, azt péntek (09.05.2008) este 22:00 óráig ebbe a blogba tesszük be.

Mindenkit szeretettel várunk!

ALUMNI e. V.


A Rendezöség: Katona Ágnes (1973) + Müller Gyuri (1967) + Szilágyi Zoltán (1972)
és a többi sok lelkes, önkéntes segítö

Mittwoch, 16. April 2008

PROGRAM

Burg Kastl Magyar Gimnázium 50 éves Jubileumi Ünnepsége

Pünkösd, 2008 május 10. és 11.-én (szombat-vasárnap)

A volt Magyar Gimnázium külső és belső térségeiben


2 sz. HIRDETÉS 2008, Március 25

Továbbra is marad az első hirdetésben kitűzött cél: búcsút venni volt iskolánktól, megköszönni Kastl község 50 éves vendégszeretetét, bemutatni az ALUMNI egyesületünk múltba visszanyúló és jövőbe terjedő munkásságát, régi barátokkal találkozni, új barátokra szert tenni, együtt élményeinkről beszélgetni, nosztalgiázni és bulizni!

Emlékezünk – Búcsúzunk

A jövőbe nézünk – Visszajövünk

A mai hirdetményünkben felhívjuk figyelmeteket a már komoly lábakon álló programra:


Program

Szombat, 2008 május 10.

10:00 - 19:00 Érkezés, jelentkezés

12:00 - 14:30 Ebéd

15:00 - 16:30 Foci mérközés: régi diákok – Kastl

15:00 - 16:30 Néptáncpróba + Néptáncbemutató: régi diákok

17:00 – 18:30 ALUMNI információ

  • Német ALUMNI e.V. - közgyűlés

17:30 - 19:30 Vacsora

17:30 - 24:00 Diavetítés - 5 évtized képei

19:30 – 22:30 Anekdóták – Versek – Dalok - Történetek

20:00 - tól Táncház

20:00 - tól Diszkó

Vasárnap, május 11.

09:00 - 13:00 Érkezés, jelentkezés

10:00 - 12:00 Jubileumi ünnepség:

  • Búcsú régi iskolánktól, régi diákok, volt tanáraink,
  • díszvendégeink köszöntése
  • Ünnepi beszédek, in Memoriam, Wir danken Kastl!

12:00 - 13:00 Ökuménikus mise / Istentisztelet

12:30 - 14:30 Ebéd

15:00 - 18:00 Osztálytalálkozók

15:00 - 16:00 ALUMNI – információ: Múlt - Jelen - Jövő

16:00 – 17:00 Néptáncpróba + Néptáncbemutató: régi diákok

18:00 - ig Végszó és búcsú - a viszontlátásig


(Az étel és ital ellátás, valamint az ebéd és vacsora saját költségre)


További információk:

1) SZELLEMI HOZZÁJÁRULÁS

A program megvalósításához eddig már sok régi diák (fiatalok és kevésbé fiatalok is) lelkes ajánlattal jelezte segítségét. Kérünk benneteket, hogy továbbra is járuljatok hozzá a program változatosságához: küldjetek ötleteket, javaslatokat, amivel gazdagabbá tesszük az ünnepséget. Járuljatok hozzá egy anekdotával, egy verssel, egy fellépéssel a programhoz!

2) ANYAGI HOZZÁJÁRULÁS:

Egy ilyen program lábra állítása pénzbe kerül, amelynek nagy részét önkéntesen néhányan előlegeztük.

A részvétel költség-hozzájárulási belépője :

Felnőttek: 8,- Euró fejenként

Diákok: 5,- Euró fejenként

Gyerekek (0-14) ingyenes

3) HOZZÁJÁRULÁS A SZERVEZÈSHEZ:

Továbbra is még sok segítő kézre lesz a Pünkösdi napok alatt szükség. Szívesen fogadunk önkéntes jelentkezőket a Jubileum szervezésre: önkéntesek jelentkezzetek be a yahoogroup adatbázisába a 2008 pünkösdi önkéntes segitök névsora jelentkezési listába: http://de.groups.yahoo.com/group/kastlidiakok/database?method=reportRows&tbl=3

4) JELENTKEZÉS:

Már előző körlevelünkben és különböző fórumokon kértük, hogy jelentkezzetek, ha részt vesztek a Pünkösdi találkozón. Jelentkezésetek azért fontos, hogy megfelelő mennyiségü ételt / italt tudjunk időben megrendelni, megfelelő számban állítsunk fel asztalokat és padokat a belső udvarban és a nagy ebédlőben.

Jelentkezhetsz direkt a yahoogroups oldalon a következő módon:

A yahoo oldalon jelentkezz be: >> Bejelentkezés>> . Amennyiben még nem vagy regisztrálva ezen az oldalunkon, kérjük tedd meg; ez csak egy pár percig tart és ingyenes. Majd a >> Datenbank >> Datensatz hinzufügen >> 2008 Pünkösdre jelentkezettek listája alatt íratkozz fel, ha még nem vagy fent a listánkon. http://de.groups.yahoo.com/group/kastlidiakok/database?method=reportRows&tbl=2 A keresőben pillanatok alatt kidobja a nevedet, ha már rajta vagy a listánkon. Ha rajta vagy, akkor egészítsd ki hányan jöttök, és az éveket, amikor Kastliba jártál és érettségiztél azt is írd be, vagy esetleg javítsd ki, ha nem helyesen írtuk be.

És ha mindez “kinai” számodra, akkor légy oly szíves szólj direkt az osztálymegbízottadnak vagy jelentkezz e-mailen a következö címre:

IuGfeher@t-online.de

5) SZÁLLÁS – ALVÁSI LEHETÖSÉGEK:

Mindenki gondoskodjon saját szállás lehetőségéről. Kastl-ban és a környékbeli falvakban sok különféle lehetöség akad (hotelek, panziók, vendégházak), de azoknak a java része már foglalt. Legközelebbi városok: Amberg (20 km), Neumarkt (20 km), Altdorf (25 km), Nürnberg (50 km). Találhatsz hálási lehetőségeket a városok honlapján (legtöbbször Tourismus vagy Übernachtungen alatt): http://www.amberg.de/, http://www.neumarkt.de/, http://www.altdorf.de/, http://www.nuernberg.de/

Kastlban van sátorozási és camping lehetöség is.

Keresd fel Kastl honlapját: http://www.kastl.de/wohnen.php

6) Továbbítás:

Arra kérünk, hogy továbbítsátok ezt az második körlevelet minél szélesebb körben, hogy azok is tudomást szerezzenek a Jubileumi rendezvényről, akik esetleg nem rendelkeznek e-mail címmel vagy akiket még talán nem tudtunk más úton elérni.

7) KÖVETKEZÖ KÖRLEVÉL:

Előreláthatólag április közepén fog megjelenni további információkkal. Kövesd továbbra is jelentéseinket a blog oldalunkon: www.kastldiakok.blogspot.com

Jelentkezzetek, mindenkit szeretettel várunk!

ALUMNI Jubileumi Rendezőség:

Katona Ágnes (1973) Müller Gyuri (1967) Szilágyi Zoltán (1972)


Freitag, 11. April 2008

További információk a Szervezöbizottságtól

Köszönjük Gelléri Emil (64) Pünkösdi találkozóval kapcsolatos konstruktív levelét és az alábbiakban közöljük a Szervezöbizottság válaszát.

Kedves Barátaim,

az iskolánknak az 50 éves évfordulója idén pünkösdkor, valószínûleg egyúttal a búcsút is jelenti számunkra, tehát valószínûleg ez lesz az utolsó nagy összejövetelünk Kastl-ban a vár falai között.

Ezért nekem az ünnepséggel kapcsolatban még a következõ javaslataim lennének, amiket mint kérdés teszek fel, mert érdekelne a ti véleményetek és ha van nagykörû érdekeltség, akkor az egyik másik pontot esetleg meg lehet próbálni megvalósítani:

1) Készítsen valaki egy kb. 1-órás dokumentum jellegû filmet a találkozóról? Van valakinek ismerõse, aki ilyet tudna csinálni? Esetleg meghívhatnánk a Duna-tv-seket, õk már többször jártak Kastl-ban, utána a filmet átjátszva DVD-re könnyen tudnánk többszõrösíteni és el lehetne juttatni olyanoknak is, akik most nem tudtak eljönni, de érdekelne egy ilyen film.

2) Tudna valaki egy kis 20-30-oldalas füzetet összeállítani fényképekkel, nevekkel, résztvevõkkel, amit aztán kinyomtatunk és az összejövetelt dokumentálná, szövegként az iskola rövid történetével és újságcikkekkel a találkozóról?

3) Meg tudjuk hívni a bajor kultuszminisztérium és az Egyházak képviselõit, hogy megköszönjük nekik is (nem csak Kastl-nak) az iskola támogatását ilyen sok éven keresztül? Ki tartja részünkrõl az ünnepi beszédet, (beszédeket részben németül)? aki ezt megköszönné mindannyiunk nevében?

4) Értesítsük az ünnepségrõl a közeli újságokat? Amberger Zeitung, Neumarkter Nachrichten esetleg mást is?

5) Hívjuk meg Habsburg Otto-t, ha még lehetséges? Ö többször volt Kastlban és támogatta az iskolát. Esetleg van más VIP is, akit meg lehetne hívni.

6) Van még ötlet a közzétett jubileumi programhoz?

Baráti üdvözlettel, Gelléri Emil (1964)


Válasz Gelléri Emilnek:

Kedves Emil,

egy pár nappal ezelött olvastam a yahoogroupsban soraidat, majd Fedor Aliz is felhivta figyelmünket hogy van legalább valaki aki szivén viseli volt Iskolánk sorsát és foglalkozik a Pünkösdi programm kérdéseivel. Szeretnék Neked röviden válaszolni kérdéseidre, hiszen, mint a Pünkösdi Jubileum Szervezöbizottsága, éppen ilyen kérdésekkel foglakozunk már hetek (söt, honapok) óta.

1) Készítsen valaki egy kb. 1-órás dokumentum jellegü filmet a találkozóról? Van valakinek ismeröse, aki ilyet tudna csinálni? Esetleg meghívhatnánk a Duna-tv-seket, ök már többször jártak Kastl-ban, utána a filmet átjátszva DVD-re könnyen tudnánk többszõrösíteni és el lehetne juttatni olyanoknak is, akik most nem tudtak eljönni, de érdekelne egy ilyen film.
- DUNA TV vel van már szerzödés kötve: jönnek Kastlba és egy 50-55 perces dokumentációt fognak forgatni a Pünkösdi Jubileum alatt, amelyet pár napra rá ki is fognak sugározni. Ettöl függetlenül biztos hogy sokan fognak privátim is video felvételeket késziteni: megprobáljuk ezeket aztán valamilyen módon összegyüjteni és egy DVD készíteni a felvételekböl.

2) Tudna valaki egy kis 20-30-oldalas füzetet összeállítani fényképekkel, nevekkel, résztvevökkel, amit aztán kinyomtatunk és az összejövetelt dokumentálná, szövegként az iskola rövid történetével és újságcikkekkel a találkozóról?
- erre is gondoltunk (hál´Istennek) és már felvettük a kapcsolatot egy magyaro.-I internetes céggel, aki arra specializálta magát, hogy érettségi tablokat nyomtat ki füzet ill kötött formában. Az idö szüke miatt és mivel nincs minden osztálynak tablója, arra gondoltunk, hogy a Pünkösdi Jubileum allat csinált képekröl és azokból is amelyek már a gyüjteményünkben vannak (több mint 2,000 db) összeállítanánk egy albumot, amelyet a Jubileum után postázhatnánk azoknak, akik erre befizetnek... Erröl majd értésitjük Pünkösd alatt a résztvevöket.

3) Meg tudjuk hívni a bajor kultuszminisztérium és az Egyházak képviselöit, hogy megköszönjük nekik is (nem csak Kastl-nak) az iskola támogatását ilyen sok éven keresztül? Ki tartja részünkröl az ünnepi beszédet, (beszédeket részben németül)? aki ezt megköszönné mindannyiunk nevében?
- késve bár, de törve nem itt is már szorgalmasan dolgozunk. Meghivtuk a volt bajor kultuszminisztert és Alfons Goppel (aki sok even át támogatta az Iskolát) fiát, Thomas Goppelt mint Bajorország képviselöjét. Ezen kívül, természetesen, Braun-t, Kastl polgármesterét. Habsburg Ottónak is ment meghívó, de nem biztos hogy el tud jönni. Eichstätt-el is felvesszük a kapcsolatot a napokban.

4) Értesítsük az ünnepségröl a közeli újságokat? Amberger Zeitung, Neumarkter Nachrichten esetleg mást is?
- igen! Müller Gyuri már felvette a kapcsolatot a regionális lapokkal. Egy sajtóközleményt is fogunk nekik küldeni. Nem tudom, hogy a nagyobb német újságok fognak-e ezzel a témával foglalkozni. Talán jó lenne e levél kopiaját elküldeni Hefty György-nek. Tudtommal ö ott lesz Kastlban, mert 40 éves találkozoja van.

5) Hívjuk meg Habsburg Otto-t, ha még lehetséges? Ö többször volt Kastlban és támogatta az iskolát. Esetleg van más VIP is, akit meg lehetne hívni.
- lásd a 3) választ!

6) Van még ötlet a közzétett jubileumi programhoz?
- minden jó ötletet szivesen fogadunk és és megprobáljuk belevenni a programba. Nem akarunk egy tulságosan sürü programot nyújtani, hogy az embereknek legyen idejük egymással beszélni. Ha valami ötleted, javaslatod van, ird meg nekünk.

Remélem kérdéseidre kielégítö válaszokat tudtunk adni. Terjeszd, kérlek, kastlis baráti körödbe ennek a Jubileumnak a fontosságát és kimagasló létét.

Baráti és kastli öleléssel,

Szilágyi Zoltán (1972)
Katona Ági (1973)
Müller György (1848 - 2006)

Kastl Pünkösdi Jubileum Szervezöbizottsága

Donnerstag, 10. April 2008

BEJELENTKEZÉS

Kedves volt kastli diákok!

Kérjük, ha biztosan jössz a pünkösdi találkozóra, a yahoo oldalon jelentkezz be: Bejelentkezés. Amennyiben még nem vagy regisztrálva ezen az oldalunkon tedd meg kérjük, ez csak egy pár percig tart és ingyenes. Majd a >> Datenbank >> Datensatz hinzufügen >> 2008 Pünkösdre jelentkezettek listája alatt íratkozz fel.

Előtte kérjük ellenőrizd, hogy rajta vagy-e már a listánkon, hogy ne legyél rajta duplán!!! Add be a neved a Tabelle durchsuchen részbe, (a Datensätze alatt, a fenti sorban baloldalt) klikkelj rá a suchen funkcióra, a kereső pillanatok alatt kidobja a nevedet, ha már rajta vagy a listánkon. Ha rajta vagy, akkor csak egészítsd ki hányan jöttök, és az éveket, amikor Kastliba jártál és érettségiztél azt is írd be, vagy esetleg javítsd ki, ha nem helyesen írtuk be.

AMENNYIBEN NEM SIKERÜL A BEJELENTKEZÉS A YAHOO OLDALÁN KÜLDD EL A KÖVETKEZŐ ADATOKAT a bor.agnes@gmail.com címre:

(ctrl+c billentyű kombinációval kimásolod az alábbi sorokat, ráklikkelsz a fenti e-mail címre, beírod az adataidat és már mehet is! Köszi!!!)

Név:.................................................................

Születési név:.................................................

Kastliba jártam (évtöl-évig):........................

Az érettségi éve:.............................................

E-mail:...........................................................

Város:.............................................................

Ország:...........................................................

Telefon:..........................................................

Hány személy:...............................................

Hány napra jössz? 1 vagy 2 ?:.......................

NAGYON FONTOS A BEJELENTKEZÉSETEK, AZ ÉTEL-ITAL MENNYISÉGÉNEK A BESZERZÉSE MIATT!!!

A szállásról magatoknak kell gondoskodnotok!!!

A továbbiakban folyamatosan frissítjük az információkat a blog oldalán.

Kastlis üdvözlettel,
a szervezők

Mittwoch, 2. April 2008

2008 Pünkösdre jelentkezettek listája

Mielőtt a listát elolvasnád kérünk, ha tudsz valakiről, aki jön pünkösdre, de nincs internet hozzáférése, vagy nem tud bejelentkezni a yahoo oldalán, küld el a bejelentkezését a bor.agnes@gmail.com címre. A következő adatokra van szükségünk: (ctrl+c billentyű kombinációval kimásolod az alábbi sorokat, ráklikkelsz az itteni e-mail címre, bemásolod az e-mail oldalra és kitöltöd a kérdőívet és már mehet is! Köszönjük!!!)

Név:.................................................................


Születési név:.................................................


Kastliba jártam (évtöl-évig):........................

Az érettségi éve:.............................................

E-mail:...........................................................

Város:.............................................................

Ország:...........................................................

Telefon:..........................................................

Hány személy:...............................................

Hány napra jössz? 1 vagy 2 ?:.......................


Az eddigi jelentkezők listája:

Név Kastliba jártam (évtöl-évig) Az érettségi éve

1 Aba István 1959-68 1968
2 Ats Ildikó 1965-1969
3 Bagladi István 1962
4 Bajusz Erika 1985
5 Baki Miklos 63-68 68
6 Balázs Ferenc 1993-1998 1998
7 Balláné Hubbes Helga 1993-2001 2001
8 Balogh László 1974
9 Baranyai Zoltŕn 1973-1979 1979
10 Barsi Attila 1985
11 Barsi Zoltán 1984
12 Bede Borbála 1999-2006
13 Bede Melinda 1998-2002 2002
14 Bellovics Biri 1963?
15 Bencs-Gorzella Evelyn 1975-1984 1984
16 Benkö Sándor 1966-72
17 Berdefy Gábor 1971-1980 1980
18 Berdefy Tamás 71-78
19 Berdefy-Ohlendorf Lilian 1970-1977 1977
20 Berki Mário 1971
21 Bihari Judit 2004
22 Biró Árpád 1962
23 Boda György 1959
24 Bollendorf (Oravecz) Zsuzsa 1984
25 Both Tünde 1973
26 Böjthe Kŕlmŕn 1989
27 Bünting Éva 1973 lett volna
28 Czibulás Gábor 1959
29 Czibur - Riggen\
30 Czibur-Lupica Eva 1976-1978 1985
31 Csatlós-Herédy Rozi és Lucy 1968-1971
32 Csiky-Mikuleczky Ilona 1962
33 David (Kis-György) Ibolya 1984
34 Dezasse Miklos
35 Dobos Gyula 1962--1968
36 Dóry Csaba
37 Dr. Agnes Weress- Nagy 1971-1974 1974
38 Dr. Bauer-Lichtneckert Ildikó 1973
39 Dr. Heim Gábor 1978
40 Dzelic Seherezáda
41 Eber Béla
42 Egerváry András 1960
43 Emöke Dörrer 69-75
44 Erika Richtberg 1967 - 1974
45 Faller-Miklovich Zsuzsa 1970-1972 1972
46 Fazekas Johanna
47 Fedor Aliz 1963-1968 1968
48 Fehér István 1959-1963 1968 (lett volna)
49 Fenyvesi-Turos Melinda 1992-1997 1997
50 Fischer Peter-Georg 1967-1970 1970
51 Fritsche István 1954
52 Fülöp Balŕzs 1991
53 Galacz Zoltán 1985
54 Galambos Tamás 1985
55 Gaszmann Dzseszi 1958
56 Gelencsér Dániel 2003-2006
57 Gellér Andor
58 Gelléri Balázs Dr. 1958(B)/59 1966
59 Gelléri Emil 1959-1964 1964
60 Giczi Imre 1962
61 Gódi Antal 1960
62 Gorzella (Bencs) Evelyn 1984
63 Goti 1974-1983 1983
64 Gozolits 1992-1996 1996
65 Grussl Klára 1963
66 Guzi Éva
67 Halmai Imre 1962
68 Hamala Isvtán 1972-1981 1981
69 Hamburger Rita 1972-1977 1977
70 Hargitai Pal 1959-1967 1967
71 Hefty György
72 Hegedüs Gabriella 1984
73 Hegedüs Piroska
74 Herbák Emil 1984-88 1988
75 Hetényi Gábor
76 Holczinger Anna 1999-2003 2003
77 Horváth Alex 2003-2006 2008
78 Horváth István 1962
79 Igo-Kemenes Péter 1962
80 Irnak & Annamaria 1976 / 1977
81 Jautz Imre 1960
82 Jautz Szilvia 1987
83 Jávorszky Károly 1969
84 Juhŕsz Bčla 71-77
85 Jung (Kovŕcs) Atilla 1989
86 Kabán Fruzsina 1999-2003 2003
87 Kaiser János 1973-1980 1980
88 Karikas Günther (Atya) latin\
89 Karsáné Maczky Enikö
90 Katona Ági 1973
91 Kecskési-Durku Csilla
92 Kis-Gyorgyi David\
93 Kiss Ulrich 1963-1964 1964
94 Kohlman Zsuzsa 2001-2006
95 Kolhanek László
96 Komora Kinga 1985
97 Kondorosy - Saxer Emöke 1985
98 Kontz v. Erzsébet 1970
99 Kovács (Jautz) Andrea 1985
100 Kovács Zsolt 1977
101 Kozsár Sándor 2001 - 2005 2005
102 Köhler Zsanett 1976-81 1981
103 KöhlerJudit 1973
104 Kölcze Ferenc / Éva néni 1960
105 Körbl József
106 Kronheim Lászó 1973
107 Lakfalvi – Moretti Bubu 1984
108 Lörincz Gergely 1990
109 Löw Lajos 1973
110 Löw Robert 1974?
111 Luksch Esther 1960-1964 1969
112 Luschies Alexander 1985
113 Maczky László 1972
114 Maczky Sudárka
115 Makránczy Attila
116 Mandl Marietta Volt angol tanárnö
117 Mansfeld Tibor 1973
118 Mark J. Mayer 1983-1991 1991
119 Marsovszky Emil
120 Mary Kollarits 1970 - 1971
121 Megyesy károly 2002-2005 -------
122 Meleg-Kövi Ibolya 1962
123 Mengozzy-Bándy Judith 1962
124 Mészáros Árpád
125 Mihály Jankovich 1973-1981 1981
126 Miklovich Tamás 1972
127 Mohnblatt Miklós 1968
128 Molnár Ági 1969-1972 1972
129 Molnár Otto 1961-1971 1971
130 Morvay 1991-1996
131 Morvay Éva 1977
132 Mottl-Pesthy Szilvia
133 Mölzner Tomi 1982 - 1991 1991
134 Müller György
135 Müller Julia
136 Nagy Gábor 1993-1995
137 Nagy Gabriella 1971 - 1973 1977
138 Nagy Lilian 2005-2006 2006
139 Nagy Zoltán 1969-1975 1975
140 Négele Ferenc 1960
141 Nemes Joe 1980-1990 1990
142 Németh János
143 Nyers Petra 1987
144 Ostfalk József 1954
145 Özv.Máthéné 1960
146 Paizs Arpad 1959 - 1965 1965
147 Pajor István 1967-1976 1976
148 Pajor László 1966-1975 1975
149 Pajtenyi Aliz 1984-1991 1991
150 Papp András 1985
151 Papp Laszlo 1962-1968
152 Pataki Sándor 1968
153 Pesthy Gábor 1975
154 Peterfy Viktor 1989
155 Piesskalla Emese 1969-1971 1971
156 Podmaniczky Andrea 1970
157 Raab Krisztina (Kiki) 1984
158 Rajos Erzsébet
159 Ramor\
160 Rieden Ildikó 1958 - 59 1959
161 Rózsa István 68
162 Sallay János 1965-1967 1972
163 Sáska Zoltán
164 Scheftsik István
165 Schellenberg Stephan 1995 - 2005 2005ben lett volna
166 Scherer Katalin 1962
167 Schmidt Ferenc
168 Schmidt Karcsi 1964-1969 *
169 Sebö Attila 1981-1985 1985
170 Sebök-Burger Emöke
171 Simon-Guzi Zoltán 1965.1966....1973-1976 1976
172 Sipos Miklós 1962
173 Sissy Riggen 1976-1978 1984
174 Skenderovic Marinka 1959-68 1968
175 Solymár László (Solymi) 1971-1980 1980
176 Solymosi Péter 1962-1971 1971
177 Stefanovszky András 1970 - 1979 1979
178 Steiner Erika 1960
179 Szabados Imre 1960
180 Szabados László
181 Szablinski Erzsi 1970
182 Szablinski-Hilburger Wanda 1966
183 Szabó Attila 1958 - 1959 1959
184 Szabó Péter 1959-1965 1965
185 Szalay (Czapp) Csilla 1991
186 Szalay Gyula 1990
187 Szalay Tünde 1986
188 Szalay-Quinodoz Ildiko 1985
189 Szechenyi István 1962-1965 1968
190 Székely Zsuzsa
191 Szelecsenyi Istvan 1958-1962 1962
192 Szelestényi Zoltán 1968-1970
193 Szelestényi Zoltán 1968 - 1972
194 Szeöke Csongor 1962-1971 1971
195 Szeöke Silvia 2004 - 2006 2010
196 Sziget Kaiser Rita
197 Szigeti Tünde
198 Szilágyi Zoltán 1972
199 Szilágyi Zsuzsa
200 Szucsanyi Alpar 1974-1981 1981
201 Szücs Szilárd 1960
202 Tahy Ferenc 1989
203 Tamits Maria 1961-1964
204 Tanka Zsolt 1985
205 Tarnai László 1959
206 Thoma (Moretti) Sylvia 1963-1972 1972
207 Tolvaly Borbála
208 Tóth (Chatlós) Lucy 1985
209 Tóth Etelkával 1985
210 Toth Zoltan 1962-1965 1968
211 Toth\
212 Toth-Baksay Betty 1976-1980 1985
213 Török Viola 1985
214 Tuczai Daniela 1979 bis 1982
215 Vadócz László 1975-1985 1985
216 Várdai Krisztina 1985
217 Varga Dávid 1991 - 1999 1999
218 Vass Lajos 59-63
219 Virag 1982 - 1988 / 1989 - 1992 1992
220 Vogl Attila 1976-1979 1979
221 Vriens (Magyar) Marjon 1984
222 Waczek Peggy 1966-1975 1975
223 Waczek Steve 1965-1972 1972
224 Werdenberg Marcel 1973
225 Wetzstein Antal
226 Wiktorin Péter 1962
227 Zalán Dénes 1962
228 Zöld Ákos 1968 - 1971 1977
229 Zöld Anikó 1970-1972 tanítottam Kastlban

Frissítve 2008. április 29